Slepičky nerozvážíme z důvodu stresu a preferujeme prodej z farmy, kde vybíráme nejlepší kuřice na přání zákazníků.